Content

Resistensundersøgelse af meldug i sukkerroer

Lise Nistrup Jørgensen
443-2015

Conclusion

Examination of powdery mildew (Erysiphe betae) collected from five Danish and five Swedish fields showed still good sensitivity to the strobilurin pyraclostrobin in Comet and the azole epoxiconazole in Opus. There is no indications of resistance to these fungicides.

Følsomhed overfor strobilurin og triazol i bedemeldug

Fungicidresistenstests i bedemeldug (Erysiphe betae) er udført ved AU Flakkebjerg. I august 2015 er der fra fem danske og fem svenske lokaliteter indsamlet roeblade angrebne af meldug med det formål at teste meldug følsomhed overfor strobiluriner. Ved bladenes ankomst til AU Flakkebjerg er prøverne anvendt til at inficere symptomfri sukkerroeplanter af sorten Julietta (KWS), som er kendt for at være meget modtagelige for meldug. Infektionerne er overført til de nye planter ved at gnide de syge blade op mod sunde blade. Fra hver lokalitet er ni planter blevet podet. Dagen efter inokulering af planterne er de inddelt i tre behandlinger. Tre potter blev sprøjtet med 0,5 liter Comet (pyraclostrobin) pr ha, tre potter er sprøjtet med 0,5 liter Opus (epoxiconazol) pr ha og tre potter er holdt ubehandlet.

 

Planterne er placeret i et semi-field område, som er et åbent område dækket med et tag. Planterne er derefter fulgt intensivt, og de første symptomer er set 12-14 dage efter inokulering. Betydelige angreb er udviklet på de ubehandlede planter, og ingen eller kun sporadiske angreb er observeret på planter behandlet med Comet og Opus. Ingen af ​​de testede prøver har vist, at følsomhed mod strobiluriner er ændret, og dermed viste ingen prøver tegn på resistens.