Publikationer

Här kan du hitta rapporter och annat utgivet material. Rapporter från 2009 och framåt finns tillgängliga i läsvänligt format här på vår webb. Du kan också ladda ner dem som PDF:er. Rapporter från 2008 och tidigare finns tillgängliga som PDF:er. Rapporterna är skriva på danska eller svenska men inkluderar en sammanfattning på engelska. Du hittar också NBR-material som publicerats i tidningarna Betodlaren och SukkerroeNyt.

Filtrera din sökning

Typ av publikation
Försöksår
Språk
Ämne

Dokumentet ”Hjälpmedel för ogräsbekämpning i sockerbetor” är som namnet antyder ett beslutsstöd vid ogräsbekämpning i sockerbetor. Dess främsta syfte är att hjälpa odlaren eller rådgivaren till ett beslut som ger en säker ogräseffekt med liten risk för negativ betpåverkan till lägsta möjliga kostnad. Alla rekommendationer är inom ramen för de villkor för produkterna som är satta dels av Kemikalieinspektionen i registreringsvillkoren, dels av Danisco Sugar AB i ”Odlingsanvisningar vid kontraktsodling till Danisco Sugar AB”.

Projektet har delvis finansierats med medel från svenska staten och EU.

Effekt mot enskilda ogräsarter

Tabellen nedan visar den relativa effekten av olika betherbicider som kan förväntas på

enskilda ogräsarter i hjärtbladsstadiet.

Goltix

metamitron

Betanal

fenmedifam

Tramat

etofumesat

Safari 1

triflusulfuronmetyl

Pyramin

kloridazon

Amarant ** ** ** *** *

Amsinka – – – *** –

Baldersbrå ΔΔ *** * ** *** **

Blåklint Δ ** * * *** **

Brunskära * * * *** *

Dill * * * *** –

Dån *** * * *** **

Etternässla *** ** ** *** ***

Förgätmigej *** ** * *** ***

Jordrök ** * ** * **

Gråbo * * * ** *

Kamomill ΔΔ *** * * ** ***

Klöver ** ** ** * iu

Korsört *** * iu ** ***

Lin *** ** * – ***

Lomme *** *** *** *** ***

Målla *** *** ** * **

Nattskatta *** ** ** ** **

Näva ΔΔ ** * ** ** **

Penningört *** * ** *** ***

Plister *** *** *** *** **

Raps ΔΔ *** *** ** *** **

Revormstörel *** *** ** *** **

Snärjmåra * ** *** *** *

Trampört ΔΔ ** * ** ** *

Vallmo ** * * ** ***

Veronika *** *** *** * ***

Vildpersilja ** * * *** **

Viol ** *** * – **

Vitgröe *** – * * ***

Våtarv *** ** *** * ***

Åkerbinda Δ * ** ** * ***

Åkermynta iu iu iu * iu

Åkerpilört ** *** *** *** **

Åkersenap ** ** ** *** ***

1 Safari kräver upprepad behandling för fullgott resultat

*** mycket god effekt

** god effekt

* viss effekt

– ingen/svag effekt

iu ingen uppgift

 

Hjälpmedel för ogräsbekämpning i sockerbetor 2014
Ladda ner rapport som PDF Läs mer