Menu

Sortförsöken 2017

Här kan du ladda ner resultat från årets svenska sortprovning i sockerbetor:
Sortförsök på fält utan nematoder Ladda ner>>>

Sortförsök på fält med nematoder Ladda ner>>>

Sortförsök på fält med Aphanomyces Ladda ner>>>