Morten Thorkilsen

Bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

28 års erfaring med landbrug og formandspost i Tempelgaarden Farms

Øvrige ledelses- erhverv:

Bestyrelsesmedlem Danske Sukkerroedyrkere og Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

Stilling:

Selvstændig landmand

Født:

23/07/1964

Køn:

1

Indtrådt i bestyrelsen:

13/03/2018

Udpeget af:

Danske Sukkerroedyrkere

Genvalg har fundet sted:

14/03/2019

Udløb af valgperiode:

12/03/2020

Aldersgrænse:

75 år

Anses medlemmet for uafhængigt:

Nej, da medlemmet også er bestyrelsesmedlem i Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning hvorfra NBR modtager uddelinger