Innehåll

I dialog med KemI

Betodlaren 3-2019 Desirée Börjesdotter, NBR

Konklusion

I ungefär ett års tid har NBR jobbat för att öka dialogen med Kemikalieinspektionen, den myndighet som ansvarar för kemikaliekontrollen i Sverige. Flera möten har ägt rum och tillsammans
med Betodlarna och Nordic Sugar har vi och Kemikalieinspektionens representanter fått ökad förståelse för varandras vardag, en viktig grund att stå på för framtiden.