Innehåll

SBU-rapport från 1994 del 1 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1994 en studie kring skydd mot skadeinsekter under uppkomstfasen, praktisk provning – insekticider samt minskad virusspridning genom betning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.