Innehåll

Varför skiljer det 1,8 ton socker per hektar?