KIRSTEN KLITGAARD

Bestyrelsesmedlem

Särskilda färdigheter:

Projekt- og personaleledelse; innovation og produktudvikling; salg, marketing og kommunikation; fagkompetencer inden for bl.a. planteproduktion, økonomi og virksomhedsledelse.

Övriga förvaltningsberättelser:

pt ingen

Stilling:

Afdelingschef

Born:

26/08/1958

Utsedd till styrelsen:

15/03/2012

Utnämnd av:

Uvildigt medlem

Omval har ägt rum:

12/03/2020

Udløb af valgperiode:

12/03/2021

Åldersgräns:

75 år

Är medlemmen ansedd oberoende:

Nej