FREDRIK LARSSON

Chairman

Special abilities:

Operations Manager at BRYLA Jordbruks AB, Company Management, Organization, Trained as Lantmästare at SLU Alnarp.

BO M SECHER

Næst Formand

Special abilities:

+30 års experience, Advisory work, Research and Development, IPM and IT tools for farmers and advisors, Marketing, Sales and Technical Service, Management

MICHAEL HANSEN

Næst formand

Special abilities:

25 års erfaring med egen lanfbrugsvirksomhed. Indsigt i forsøg og forskningsarbejde via agronomuddannelse

ANDERS RYDEN

Bestyrelsesmedlem

Special abilities:

Agronomexamen ved SLU Ultuna 2006. 13 års erfarenhet av sockerbetor, både i försök och som rådgivare.

ANDREAS WINDT

Bestyrelsesmedlem

Special abilities:

Praktisk landbrug, uddannet moderator, koordinerer LIZ aktiviteter indenfor Nordzucker

KIRSTEN KLITGAARD

Bestyrelsesmedlem

Special abilities:

Projekt- og personaleledelse; innovation og produktudvikling; salg, marketing og kommunikation; fagkompetencer inden for bl.a. planteproduktion, økonomi og virksomhedsledelse

LISA GERMUNDSSON

Bestyrelsesmedlem

Special abilities:

18 års erfaring i strategisk kommunikation, erhvervspolitik, virksomhedsudvikling og projektudvikling

Morten Thorkilsen

Bestyrelsesmedlem

Special abilities:

28 års erfaring med landbrug og formandspost i Tempelgaarden Farms

OLA CRISTIANSSON

Bestyrelsesmedlem

Special abilities:

Bachelor i agriculture. 19 års erhvervserfaring i sukkerproduktion inklusiv personale, virksomhedsledelse, økonomi, rådgivning og forsøgsvirksomhed.

OLA JOHANSSON

Bestyrelsesmedlem

Special abilities:

Uddannet Lantmästare/Agronom, virsomhedsledelse, organisation