indhold

Kemi och biologi viktigt för god l¨nsamhet

Betodlaren 3-2018 Åsa Olsson og Lars Persson

Konklusion

Markkartan är ett mycket viktigt hjälpmedel för att få lönsamhet i växtodlingen. För att kunna gödsla rätt måste vi känna till markens innehåll av olika näringsämmen och jordart. Vi har länge haft markkartering som praxis i Sverige men det finns fortfarande mycket att studera när det gäller intervall och uppföljning.