Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Projektets formål

Formålet er at tilvejebringe og formidle viden, som er essentiel for at sikre optimal høst og lagring af sukkerroer, og således, at den størst mulige rentabilitet opnås.

Resultaterne kan læses i pdf som indeholder artiklen “Hvordan skal roerne renses ved optagning” fra Sukkerroe-Nyt 2020 (4) samt “Hvor hårdt skal roerne renses ved optagning” fra Sukkerroe-Nyt 2021 (1).

Desuden kan videoen “Hvor hårdt skal roerne renses ved optagning” ses på https://www.youtube.com/watch?v=2Dm-C_G1qpc.

Optagelsen er fra vores virtuelle vintermøde den 11. februar 2021.

NBR er i gang med at udvikle en ny metode til at måle roesorternes respiration. Arbejdet er et samarbejdsprojekt med vores kollegaer i COBRI ved roeinstitutterne i Europa. Tanken er, at vi skal finde en måde at klassificere sorterne efter deres lagringsevne.

I et forsøg med provokeret angreb af runkelroebiller har bejdsning med Force 20 CS og Gaucho WS 70 begge har sikret en høj plantebestand. Bejdsning med Gaucho WS 70 har medført 9 procent i merudbytte i forhold til Force CS 20, men der er ikke tale om sikre merudbytter.
I et andet forsøg med relativt svage angreb af trips har bejdsning med Gaucho WS 70 vist færre skader af trips end Force-bejdset.
I begge forsøg er der målt fra 1 til 5 pct. i merudbytte for supplerende sprøjtninger med pyrethroiderne Lamdex og Mavrik uden sikker forskel til usprøjtede forsøgsled. Mavrik er pt. ikke godkendt til anvendelse i sukkerroer i DK.

I gennemsnit af fire forsøg over fire år 2019-2022 i forsøgene med provokerede angreb af runkelroebiller har Gaucho WS 70 og Force 20 SC sikret en høj plantebestand. I forsøgene med angreb af trips har der været mindre angreb af trips i de Gaucho-bejdsede planter i forhold til Force-bejdsede. I forsøgene har supplerende sprøjtninger med Lamdex ikke med sikkerhed øget udbyttet signifikant i forhold til ikke sprøjtede forsøgsled.

461-2022, Anne Lisbet Hansen
Hent rapport som PDF Læs mere

Ugentlig monitering af skadedyr og varsling for eventuelt bekæmpelsesbehov er i samarbejde med Nordic Sugar udført i 12 marker bejdset med Force 20 CS i perioden fra april til juli 2022. Der blev konstateret tripsangreb over skadetærsklen tre steder på Lolland og Falster. Der var meget få angreb fra runkelroebiller og jordlopper. Bedebladlus kunne findes i små mængder i enkelte marker, mens ferskenbladlus kunne findes sidst i juni på de fleste moniteringssteder. På to steder var skadetærsklen for ferskenbladlus overskredet.

435-2022, Nika Jachowicz
Hent rapport som PDF Læs mere

Pløjning forud for roer i marker, der ellers dyrkes pløjefrit, resulterede i et sukkerudbytte, der i gennemsnit over fem år var 2-3 procent højere på de to ejendomme, der indgår i forsøgsserien.

Resultaterne i denne rapport viser effekten af at pløje forud for sukkerroer på arealerne, som ellers dyrkes pløjefrit. Det er derimod ikke muligt på grundlag af denne rapport at konkludere om udelukkende pløje-baseret eller udelukkende pløjefri dyrkning er bedst.

729-2022, Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

• Undersøgelsen i 2022 bidrager med de første resultater for at kunne udarbejde generelle anbefalinger for jordtype-afhængig gødskning og herunder værdien af gradueret gødskning.
• Jordtypen havde betydning for effekten af gødningsdosis i den første del af vækstsæsonen i årets forsøg, men der var ingen signifikant effekt af jordtype på sukkerudbytte. Forsøget havde et relativt højt baggrundsniveau af kvælstof og konklusioner fra dette forsøg skal anvendes med forsigtighed til at konkludere generelt for dyrkningsområdet.
• NDVI-målinger gav mere sikre resultater end udbyttemålinger og kan anvendes til at kvantificere gødningseffekter i relation til jordtype m.m. i løbet af vækstsæsonen.

341-2022,Otto Nielsen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

Baseret på de foreløbige resultater opnået i dette projekt:
• Det er muligt at indsamle farvebilleder af sukkerroer med en markrobot i tilstrækkelig kvalitet til at et menneske kan genkende de gængse sygdomme rust, meldug og Cercospora-bladplet.
• Efter annotering af billederne er det muligt at træne et dybt neuralt netværk til at genkende sukkerroe, baggrund og sygdomme (rust og delvist meldug; Cercospora-bladplet var ikke tilgængeligt i testdata).
• Det er muligt at monitorere sygdomsudviklingen i sukkerroer over tid ved at analysere de indsamlede billeder med det trænede netværk.

445-2022, Anne Lisbet Hansen, NBR
Hent rapport som PDF Læs mere

I tre konventionelt dyrkede sukkerroemarker (en i Danmark og to i Sverige), hvor en del af marken har været sået om, er udlagt et antal høstparceller i både den omsåede del og i den ikke omsåede del. Udbytte og kvalitetsparametrer er opgjort ved høst og det økonomiske resultat er opgjort til sammenligning. Konklusionen på de tre forsøg er, at den gamle grænse på to roer pr. meter, eller omkring 40.000 planter/ha, er relativt god som målestok for omsåning. Det ses tydeligt i de to svenske forsøg, at udbyttet falder væsentligt, når plantetallet går ned fra 40.000 til 30.000 planter/ha. Udover udbytte er der i ét af forsøgene målt spild i både mark og kule. Her er konklusionen, at der ikke har været væsentlig forskel på spildprocenterne i de omsåede og ikke omsåede dele af marken.

223-2022, Mikkel Nilars
Hent rapport som PDF Læs mere

Meldug opsamlet fra 9 lokaliteter i 2022 er testet for forekomst af strobilurinresistens. Meldug fra en dansk og tre svenske lokaliteter viser tegn på strobilurinresistens i væksthusforsøg. Disse resultater og tidligere undersøgelser (Heick et al. 2019) viser at strobilurin resistens i bedemeldug findes i Danmark og Sverige. Indtil videre er der ikke set en nedsat effekt af strobiluriner i marken pga. resistens. Til bekæmpelse af meldug anbefales det at blande flere virkemekanismer for dermed at forsinke spredning af resistens.

430-2022, Anne Lisbet Hansen
Hent rapport som PDF Læs mere