Publikationer

Her på siden kan du finde rapporter og andet udgivet materiale. Rapporter fra 2009 og frem findes tilgængelige og læsbare her på vores web. Du kan også hente dem ned som PDF-filer. Rapporter fra 2008 og tidligere findes kun som PDF-filer. Rapporterne er skrevet på enten dansk eller svensk men indeholder alle et engelsk sammendrag. Du kan også finde alt NBR materiale som publiceres i tidsskrifterne SukkerroeNyt og Betodlaren.

Filter søgning

Type af publikation
Forsøgsår
Sprog
Emne
Dato

Ogräsfrågan är helt avgörande för sockerbetsodlingen, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det är en ständig kamp för att få behålla de doser och preparat vi har tillgängliga idag och helst skulle vi se att vi fick några nya verktyg i lådan. Den senaste tiden har det hänt en del på preparatfronten vilket beskrivs i denna artikel.

Betodlaren nr. 1 2017 - Joakim Ekelöf
Hent rapport som PDF Læs mere

Sockerindustrins förväntningar på produktion och lönsamhet i våra två länder är hög. Sedan några år tillbaka har branschen arbetat med visionen att 20 procent av odlarna ska producera 20 ton socker per hektar år 2020. Betodlarna och den danska motsvarigheten DKS stödjer målsättnngen om en hållbar intensifiering av odlingen för en fortsatt stark konkurrenskraft.

Betodlaren nr. 1 2017 - Desirée Börjesdotter
Hent rapport som PDF Læs mere

Nytt år och nya möjligheter. Snart sår vi stocklöpningsförsökens första såtid. Det blir startskottet för vårt försöksår. Kommande säsong kommer vi etablera i runda tal 11000 parceller inom NBR, i Sverige och Danmark. Våra fältförsök utgör grunden i arbetet att förbättra lönsamheten i sockerbetsgrödan och faktiskt i hela växtodlingen.

Betodlaren nr. 1 2017 - Desirée Börjesdotter
Hent rapport som PDF Læs mere

Magnesium har flera viktiga funktioner i plantan och kan ge skördeeffekter på upp till 20 procent. Troligen har de flesta jordar inom vårt odlingsområde ett tillräckligt innehåll men man bör se upp på framförallt lättare jordar.

Betodlaren nr. 1 2017 - Joakim Ekelöf
Hent rapport som PDF Læs mere

Flytande fosforgödning som tillförs i såfrån har testats under två år. Resultaten visar på blygsamma skördeeffekter av produkten, speciellt om den tilförs utöver den befintliga gödslingsstrategin. Radmyllning visar dock fortsatt starka effekter och vi närmar oss svaret på frågan “Varför?”.

Betodlaren nr. 1 2017 - Joakim Ekelöf
Hent rapport som PDF Læs mere

I september 2016 var NBR värd för möte med IIRBs (International Institute for Sugar Beet Research) arbetsgrupp för skadedjur och sjukdomar “Pest and diseases”. Inte mindre än 29 deltagare från åtta länder deltog. Det var två intressanta och fullspäckade dagar med nya och intressanta resultat kring sjukdomar på sockerbetor.

Betodlaren nr. 1 2017 - Åsa Olsson og Anne Lisbet Hansen
Hent rapport som PDF Læs mere

Under 2013 startade NBR en serie storskaliga kalkförsök. Grundidén med dessa var att allt skulle föregå i stor skala och så långt som möjligt efterlikna förhållanden i vanlig odling. Den praktiska delen av projektet är slutförd och nu börjar det stora arbetet med att sammenställa alla resultat.

Betodlaren nr. 1 2017 - Åsa Olsson og Lars Persson
Hent rapport som PDF Læs mere

I 2003 blev der påbegyndt et fastliggende sædskifteforsøg på Sofiehøj. De skal belyse betydningen af intervallet imellem roerne, virkningen af efterafgrøderne gul sennep og olieræddike samt effekten af husdyrgødning tilført til efterafgrøderne.

JNT_ALH_SRN1-2018 Jens Nyholm Thomsen og Anne Lisbet Hansen
Hent rapport som PDF Læs mere

5T-projektet fokuserer på den variation, der er i roernes vækst mellem og indenfor markerne. Dernæst forsøges dette forklaret gennem forskelle i dyrkning samt ved at kvantificere til vækstbegrænsende faktorer.

Så er årets sortsresultater analyseret, og Sortskommissionen har truffet sin beslutning om, hvilke sorter der er udpeget til dyrkning i 2019. I år er der 14 markedssorter og 4 observationssorter på sortslisten.

DB_SR4-2018 Desirée Börjesdotter
Hent rapport som PDF Læs mere

Nu er det ti år siden NBR blev dannet for sukkerroedyrkningen i Danmark og Sverige. Sammen har vores stiftere, DKS, Betodlarna og Nordic Sugar besluttet at støtte den strategi, som vi i NBR har fastlagt for den kommende fem års periode. I den kommende sæson gør vi en række nye tiltag for at fremme sukkerroedyrkningen – her præsenteres et udvalg.

DB_SRN!-2018 Desirée Börjesdotter
Hent rapport som PDF Læs mere

Rodbrand kan give plantetab tidligt i sæsonen og kan ved højt vedblivende smittetryk give kroniske skader med deraf følgende rodråd ved optagning. Angreb ses oftere i Sverige end i Danmark. I økologisk dyrkede roer uden mulighed for bejdsning kan det blive et problem.

ALH_ÅO_LP_SRN4-2018 Anne Lisbet Hansen, Åsa Olsson, Lars Persson
Hent rapport som PDF Læs mere