indhold

Aktuelle bekæmpelsestærskler for skadedyr

Anne Lisbet Hansen
ALH_SRN1-2024

Konklusion

Snart spirer nye planter frem i sukkerroemarkerne igen, og det giver anledning til at opfriske aktuelle bekæmpelsestærskler for de insekter, der ved større forekomster og i visse vækststadier, kan være skadevoldende på planterne.
Regelmæssige gåture i roemarken med opmærksomhed på insekter samt et kik til den aktuelle monitering/varsling, kan give et godt overblik over den igangværende situation.