NBR Nordic Beet Research er branchens forsknings- og udviklings-virksomhed stiftet af roedyrkere og sukkerindustri i Danmark og Sverige. Vores mission er løbende at bidrage til en stærkere roedyrkning gennem afprøvninger, generering af ny viden samt via information og demonstration. NBR danner er også et forbindelsesled til den øvrige forskningsverden samt til myndigheder og andre interessenter. Vores kompetence omfatter forskere på M.Sc og PhD niveau og en betydelig vidensbank om roedyrkning. NBR Nordic Beet Research har kontor og aktiviteter i Danmark og Sverige.

Aktuelle fokus områder:

  • Jordbehandling til maksimum sukkerudbytte og forbedret ydre roekvalitet
  • Management med sorter
  • Høst og lagring
  • Maximal beskyttelse med bejdsning
  • Bladsygdomme – optimal kontrol
  • Ukrudtsbekæmpelse med begrænsninger
  • Planteetablering