NBR Nordic Beet Research är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som bildats av betodlarna och sockerindustrin i Danmark och Sverige. Vår uppgift är att bidra till en starkare betodling genom löpande provningar, insamling och generering av ny kunskap samt utveckling av nya metoder. I egenskap av branschens forsknings- och försöksinstitution utgör vi en förbindelselänk mellan branschens parter och den övriga forskningsvärlden, myndigheter samt andra intressenter. Vår kompetens består, förutom av en betydande mängd kunskap och data kring betodling, också av personella resurser i form av forskare på M.Sc- och PhD-nivå. NBR Nordic Beet Research har kontor och aktiviteter i Danmark och Sverige.

Aktuella fokusområden

  • Jordbearbetning för maximalt sockerutbyte och förbättrad yttre betkvalitet
  • Sortval
  • Skörd och lagring
  • Bästa skydd genom betning
  • Bladsjukdomar – optimal kontroll
  • Ogräsbekämpning med begränsningar
  • Plantetablering