Dansk Svensk
Ager Åker
Desuden Även
Dyrker Odlar
Dyrkes Odles
Dyrkning Odling
Efterår Hösten
Forklares Redovises
Forskelle Skillnader
Forskellige Olika
Forårsager Orsaker
Fælles Gemensamma
Gentagelser Upprepningar
Gødning Gödsel
Jævnføre Jämföra
Korn Spannmål
Lavere Lägre
Mark Fält
Mindst Åtminstone
Omkostninger Kostnad
Opgørelse Räkning
Prøvevask Provtvätt
Roemark Betfält
Roen Betan
Roer Betor
Savnes Saknes
Sukkerindhold Sockerhalt
Sygdomme Sjukdomar
Tab Förluster
Udbytte Skörd
Ujævn Ojämnt
Ukrudt Ogräs
Ulempe Nackdel
Vejrlig Väderlek
Værdi Värde
Svenska Danska
Betan Roen
Betfält Roemark
Betor Roer
Fält Mark
Förluster Tab
Gemensamma Fælles
Gödsel Gødning
Hösten Efterår
Jämföra Jævnføre
Kostnad Omkostninger
Lägre Lavere
Nackdel Ulempe
Odlar Dyrker
Odlas Dyrkes
Odling Dyrkning
Ogräs Ukrudt
Ojämnt Ujævn
Olika Forskellige
Orsaker Forårsager
Provtvätt Prøvevask
Redovisas Forklares
Räkning Opgørelse
Saknas Savnes
Sjukdomar Sygdomme
Skillnader Forskelle
Skörd Udbytte
Sockerhalt Sukkerindhold
Spannmål Korn
Upprepningar Gentagelser
Väderlek Vejrlig
Värde Værdi
Även Desuden
Åker Ager
Åtminstone Mindst