indhold

Bekæmpelse af bedebladlus

Anne Lisbet Hansen, NBR
469-2023, Anne Lisbet Hansen

Konklusion

I et forsøg er bekæmpelse af bedebladlus undersøgt med syv forskellige insekticider og tre alternative midler. Seks dage efter behandling kan der observeres høj effekt på over 95 pct. af Pirimor 500 WG, Teppeki, Movento SC 100 samt Carnadine. Lavere effekt på mellem 78-84 pct. observeres med midlerne Lamdex, Mavrik og Fibro. Laveste effekt på under 40 pct. ses af behandlinger med Azatin EC + Wetcit samt Siltac SF.
Blandt de afprøvede midler er Pirimor 500 WG og Teppeki godkendte i sukkerroer, Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse. Lamdex er også godkendt mod bladlus, men kun frem til seks-bladstadiet.

Conclusion

In a field trial with sugar beets, control of black bean aphids (Aphis fabae) mid-June was studied using seven different insecticides and three alternative products. Six days past treatment, a high effect above 95 per cent is observed with Pirimor 500 WG, Teppeki, Movento SC 100 and Carnadine. Lower effect of between 78-84 per cent is observed with Lamdex, Mavrik and Fibro. Lowest effect of less than 40 per cent can be seen from treatments with Azatin EC + Wetcit and Siltac SF. Among the products tested, Pirimor 500 WG and Teppeki are approved in sugar beet and Movento SC 100 is approved for minor use. Lamdex is also approved against aphids, but only up to the six-leaf stage.