indhold

Klimaeffekter og virkemidler i roedyrkningen

Otto Nielsen, NBR
ON_SNR1-2024

Konklusion

NBR har i samarbejde med blandt andet Sveriges Landbrugsuniversitet igangsat diverse aktiviteter for at kvantificere og afdække mulighederne for at reducere sukkerroedyrkningens klimaeffekt. Med denne artikel gives en indledende oversigt over relevante klimaeffekter med et første forsigtigt bud på effekten af diverse virkemidler.