indhold

Bladsvampevarsling

Anne Lisbet Hansen, NBR
407-2023, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

Bederust har igen i 2023 været den dominerende bladsvamp. De første symptomer blev observeret første uge i august, og bladsvampen udviklede sig relativt langsomt i første halvdel af august for derefter at øges i udvikling frem til optagning. Lokalt og relativt sent er der set angreb af bedemeldug. Forekomst af Cercospora er set i de fleste marker og gennemsnitligt på et relativt lavt niveau, men i nogle marker mere udbredt i september og oktober. Første varsling for bekæmpelse er udsendt i uge 31 (31. juli – 6. august).

Conclusion

The monitoring and warning system for leaf diseases in sugar beet 2023 shows that again this year rust has been the dominant leaf disease. The first symptoms of rust were observed in the first week of August, and the leaf fungus developed relatively slowly in the first half of August and then increased in development until harvest time. Local and relatively late attacks of powdery mildew have been seen. Occurrence of Cercospora is seen in most fields, on average at a relatively low level, but in some fields more widespread in September and October.