ANDREAS WINDT

Bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Praktisk landbrug, uddannet moderator, koordinerer LIZ aktiviteter indenfor Nordzucker

Øvrige ledelses- erhverv:

Bestyrelsesmedlem i ARGE NORD, Formand for arbejdsgruppe agronomi i Landwirtschaftskammer i Niedersachsen, Formand for fælles arbejdsgruppe dyrkere og industri – sorts-liste og -afprøvning, Formand for arbejdsgruppe til minimimering af tab ved optagning, ved IfZ

Stilling:

Manager for Agricultural Consulting and R&D

Født:

05/01/1965

Køn:

1

Indtrådt i bestyrelsen:

10/03/2015

Udpeget af:

Nordic Sugar

Genvalg har fundet sted:

14/03/2019

Udløb af valgperiode:

12/03/2020

Aldersgrænse:

75 år

Anses medlemmet for uafhængigt:

Ja