Content

Anvendelse af biomasse fra efterafgrøder og roetop

Conclusion

NBR har siden efteråret 2021 haft forskellige projekter, hvor der i større eller mindre omfang indgår forskellige klimarelaterede aspekter ved dyrkning af sukkerroer. I denne artikel fokuseres primært på mulighederne for at påvirke biomasseproduktionen.