indhold

100 ton med 18 % socker!

Robert Olsson

Konklusion

Odlarsådd på Österlen den 4 april efter vårplöjning, uppkomst över 80 000 plantor/ ha, ogräsfritt, bevattning, behandling mot bladsvampar och försöksskörd den 15 november. Resultat: 102 ton/ha med 18,1% socker. Betodlaren nr. 4, 2008