indhold

105 Praktisk provning av sorter på normala platser

Joakim Ekelöf
105, 2005

Konklusion

Praktisk provning av nya potentiella marknadssorter. 50 enheter sås ut i komersiella fält och följs under säsong. I bifogad rapport finns resultat från planträkningar och stocklöpare.

Nyckelord: stocklöpare, praktisk provning av sorter, bolters