indhold

106 Praktisk provning av potentiella marknadssorter på nematodinfekterad mark

Joakim Ekelöf
06, 2015

Konklusion

Praktisk provning av potentiella nya nematodsorter. 50 enheter sås ut i komersiella fält och följs under säsong.

Nyckelord: sorter, stocklöpare, bolters, nematode, NT varieties sorter