indhold

118 Bolting trial 2015

Joakim Ekelöf
118, 2015

Konklusion

Försöket visar sortskillnader gällande känsligheten för stocklöpning. Rapporten innehåller dokumentation och resultattabeller.