indhold

20 20 20-projektet på Granhill, hur blev det?

Mats Kilany

Konklusion

20 20 20-projektets storskaliga försöks- och demonstrationsodling på Granhill utanför Ystad har under 2012 fått stort intresse och dragit många besökare. Målet 20 ton socker per hektar är på
Granhill inte långt borta.