indhold

20 – 20 – 20

Robert Olsson

Konklusion

År 2020 ska 20 procent av betodlingen i Nordzuckers odlingsområde nå 20 ton socker per hektar. Så ser det nya avkastningsmålet ut formulerat av Nordzucker, men också mottaget och accepterat av NBR och Betodlarna.