indhold

Nya medarbetare

Konklusion

Jag är glad att hälsa två nya medarbetare, Käthe och Richie, välkomna till NBR. De utgår båda två från Sofiehøj Försökscenter i Danmark, men som vi alla på NBR, arbetar de för att främja sockerbetsodlingen i båda våra länder.