indhold

5T 2017 – bredare, djurpare och närmare

Betodlaren 2-2017 Robert Olsson og Otto Nielsen

Konklusion

Undertecknad kommer att gå i pension den 30 september i år. Min uppgift fram till dess är att knyta ihop påsen för den nu avslutade fas 1 av 5T, åren 2014-2016.