indhold

5T Bästa hösttillväxten någonsin!

Robert Olsson och Otto NIelsen

Konklusion

Tidig sådd men trög tidig utveckling följt av en dålig badsommar gav klart lägre septemberskörd än 2014. Men sen kom ”växevädret” med upp till fem ton mer socker per hektar under 60
höstdagar. Det har aldrig hänt förr.