indhold

5T – bedste tilvækst i efteråret nogensinde

Robert Olsson

Konklusion

Selvom der blev sået tidligt medførte en kølig start på vækstsæsonen at høsten i september på 5T-gårdene var klart lavere end i 2014. Men så kom ”vækstvejret” med op til 5 ton ekstra sukker/ha i løbet af 60 efterårsdage.