indhold

5T förutsättningarna 2015

Robert Olsson, Joakim Ekelöf och Åsa Olsson

Konklusion

Såfönstret blev en hel månad brett – från den 17 mars till den 17 april. En okay start men inte perfekt överallt. Här tar vi en närmare titt på såtider, kvävegödsling och risk för angrepp av Aphanomyces. Nu satsar vi på tillväxt!