indhold

5T-forudsætninger 2015

Otto Nielsen, Robert Olsson, Joakim Ekelöf og Åsa Olsson

Konklusion

Såperioden kom til at vare en hel måned – fra den 17. marts til den 17. april. En tilfredsstillende start men ikke perfekt overalt. Her ser vi nærmere på såtidspunkt, N-gødskning samt risiko for angreb af Aphanomyces. Nu satser vi på tilvækst!