indhold

5T+ i Sverige

Betodlaren 2-2017 Robert Olsson og Anders Rydén

Konklusion

5T+ testas och utvecklas av NBR och Nordic Sugar tillsammans med 35 odlare i Sverige 2017. Det är ett koncept som kan omfatta många fler odlare. Kan det vara något för dig?