indhold

Året så här långt

Anders Rydén och Frida Thorstensson

Konklusion

Presentation över året 2016 och vad som varit aktuellt framtill juni månad i betfälten.