indhold

Årets sortförsök: En ny i topp

Robert Olsson

Konklusion

Alla tio sorterna från 2009 fick stanna kvar och två nya släpptes in, Mixer och Rosalinda KWS.