indhold

Årets sortförsök: Fem nya in och fyra gamla ut

Robert Olsson
Robert Olsson

Konklusion

Det blev en ordentlig ommöblering av sortlistan inför slutbeställningen till vårsådden 2011. Fyra nya sorter, Minta, Pasteur, Sabrina och Sy Harpoon godkändes. Därtill en ny nematodtolerant sort, Cactus. Samtidigt fick fyra sorter lämna listan: Jenny, Plexus, Sophia och Theresa KWS.