indhold

Årets sortförsök: Fyra nya in

Robert Olsson

Konklusion

Fyra nya sorter kom in på sortlistan: Nexus, Jenny, Theresa KWS och Lucilla KWS. Betodlaren nr. 4, 2008