indhold

Årets sortförsök, ny sort tar täten

Robert Olsson

Konklusion

I år var vinnaren ohotad. Jollina KWS levererade klart högst sockerskörd efter tre års provning på 18 platser. Ytterligare tre sorter kom in på listan: Princeton från Maribo Seed, Kristel från
SESVanderHave och den nematodtoleranta sorten Elora KWS.