indhold

Årets sortförsök: Rekordstora sortskillnader 2007

Robert Olsson
Robert Olsson

Konklusion

Hög skörd med stora skillnader mellan sorter och platser. Så kan sortåret 2007 kort karakteriseras. Sju nya sorter kom in och fyra etablerade sorter lämnar den nya sortlistan. Det innebär 13 sorter att välja bland inför slutbeställningen i februari 2008. Därtill möjlighet till provodling av en ny värdig kollega till Julietta på nematodinfekterad mark.