indhold

Årets sortförsök: sex sorter delar på förstaplatsen

Robert olsson

Konklusion

Inte mindre än fyra nya sorter togs in på 2013 års sortlista. Samtidigt fick sorterna Sabrina KWS och Julietta lämna listan. Julietta blev en riktig långkörare som efter sju år fick lämna plats för två nya NT-sorter, Alexina KWS och Lombok. Det ger totalt elva sorter att välja mellan inför våren 2013. Man brukar säga att bara en kan vara bäst men sett till intäkten per hektar så delas förstaplatsen av sex sorter: Corvinia, SY Muse, Frazze, Rosalinda KWS, Barents och Stinger.