indhold

Är hög skörd lika med högt netto?

Betodlaren 1-2019 Robert Olsson

Konklusion

5T-gårdarna i Sverige skördade åren 2014-2016 16,2 ton socker per hektar. Imponerande! Men betydde det att de också fick ett högt netto?