indhold

Afprøvning af dyrkningsteknik til sukkerroer

329-2020 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Der var generelt ingen nævneværdig forskel på de afprøvede teknikker, når der blev tilført anbefalet kvælstofmængde og strukturskader efter selvkørende gyllevogn i tilstrækkelig grad var blevet udbedret.

Conclusion

General, there was no obvious differences between the tested techniques when recommended N-levels were In applied and tillage could compensate for compaction caused by self-propelled slurry wagon.