indhold

Afprøvning af sorter i sukkerroer i DK

Jens Nyholm Thomsen og Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Afprøvningen af sorter i sukkerroer udføres i et samarbejde imellem statens sortsafprøvning i Tystofte og NBR. Resultaterne til sukkerroedyrkerne offentliggøres i Oversigten over Landsforsøg (udgivet af Seges), Sukkerroenyt og NBR´s faglige beretning. Endvidere bringer lokale landboforeninger et resumé af afprøvningens resultater.

Sortsafprøvningen i Tystofte, der hører under NaturErhvervstyrelsen, koordinerer tre forsøg, der ligger til grund for den officielle sortsliste. Alle 1. og 2. års sorter deltager i disse tre forsøg for at blive optaget på den danske sortsliste. Når sorterne er optaget på den danske sortsliste, bliver de tillige optaget på EU listen. Hvert af de 28 medlemslandes sortslisteoptagelser fungerer dermed som indgang til EU’s fælles sortsliste. Og derfor er EU’s fælles sortsliste at betragte som en fællesmængde af de nationale sortslister.