indhold

Agersnegle og tusindben kan give plantebortfald

Anne Lisbet Hansen, NBR
ALH_SRN1-2022

Konklusion

Fugtige milde forhold og meget organisk materiale i jorden kan give gode forhold for agersnegle og tusindben, hvilket sidste år medførte plantebortfald af enkeltplanter i flere marker.