indhold

Aktuelt fra bladsvampevarsling

Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Bladsvampevarsling er i fuld gang – varslingen kan følges på Agricentrets hjemmeside, i Plantenyt fra DLSyd og på Landbrugsinfo registreringsnet. Bladsvampesæsonen er i 2012 begyndt meget langsomt – i skrivende stund uge 32 er der observeret få pustler af rust i hele dyrkningsområdet og i alle sorter der indgår i varslingen. Angrebene er dog på et lavt niveau og udviklingen synes langsom. Der observeres enkelte pletter af Ramularia på sorterne Cactus, Sabrina KWS og Pasteur og angrebene er observeret på Vestlolland, Østfalster, Møn, og Stevns. De første angreb af meldug er observeret på Østfalster. I uge 31 blev der første gang varslet for første behandling