indhold

Aktuelt i sortsafprøvningen

Desirèe Börjesdotter, NBR
DB_SRN1-2022

Konklusion

Nu har I dyrkere valgt sorter til dyrkning 2022 og venter på besked omkring insektbejdsning og advisering for leverance. Der arbejdes på højtryk hos frøfirmaerne. En vigtig opgave er også at tilmelde nye kandidater til årets sortsafprøvning. Kommende sæson bliver den første med koordineret afprøvning i Danmark og Sverige. Det er nyt at tænke de to lande som ét område for afprøvning af sorter. Det er ligeledes nyt, at sortskommissionens liste bliver fælles i begge lande fra 2023 og fremad.