indhold

Sukkerroedyrkningsundersøgelser 1966

Alstedgaard Forsøg 1966

Konklusion

Alstedgaard Forsøg 1966 omfattende: Frøafstandsforsøg, båndsprøjtningsforsøg (plan 1 og plan 2), bejdseforsøg, virusgulsotforsøg, udvidet bejdseforsøg, såtidsforsøg, jordbehandlingsforsøg, forsøg med kvælstofgødninger, internationalt ukrudtsforsøg og frøafstandsforsøg (roekvalitetsanalyse).