indhold

Andas lugnt

Konklusion

Det uppskattas att ungefär 40 procent av sockerförlusterna under lagring beror på respiration i stukor där rötskador är tydliga. Under kortare lagringsperioder eller där lagringsförhållandena är bra kan så mycket som 80 procent av sockret förbrukas genom respiration. Data kring hur sorters respiration skiljer sig skulle kunna ge dig som odlare möjlighet till bättre lagringsbeslut.