indhold

ASSBT-möte i Orlando 2009

Åsa Olsson

Konklusion

Vartannat år håller ASSBT (American Society for Sugar Beet Technologists) möte och i år var det förlagt till Orlando i Florida. Totalt deltog 345 personer från 14 olika länder som under tre dagar diskuterade allt om odling av sockerbetor. Några av de ämnen som diskuterades var kalkning, lagring av betor, sjukdomar och skadedjur samt jordbearbetning genom s k strip tillage. Betodlaren nr. 2, 2009