indhold

At sikre en effektiv svampebehandling i fremtiden

Anne Lisbet Hansen, NBR og Thies Marten Heick
ALH_TMH_SRN2-2020

Konklusion

Generelt er svampemidler under massivt pres i landbrugsafgrøder, idet flere aktivstoffer i de kommende år bortfalder pga. skarpere miljøkrav. Samtidigt udfordres fungicider af resistensudvikling i bladsvampene. I meldug og Cercospora er de første tegn på fungicidresistens også set i sukkerroer. Bekæmpelse af bladsvampe i kommende sæson gennemgås.